FOTO HRODEGH ŠPECIÁLNE TECHNIKY
logo

nadpis

ŠPECIÁLNE TECHNIKY

ÚVOD
PORTRÉTY
BOOKY
REKLAMA
REPORTÁŽ
ARCHITEKTÚRA
ŠPECIÁLNE TECHNIKY
SVADBY
DIGITALIZÁCIA
CENNÍK
WEBDESIGN
OBJEDNÁVKY
NAŠI ZÁKAZNÍCI
VIZITKA
ĎALŠIE FOTO

Rôzne špeciálne techniky, makro a mikrofotografia, reprodukčná a dokumentárna fotografia.
Počítačová úprava obrazu. Panoramatická fotografia.

Sabattierov efekt

Sabattierov efekt

Sabattierov efekt

Sabattierov efekt

Fotografika

Fotografika

Fotografika

Fotografika

Renovácia starých fotografií

Renovácia starých fotografií

Silueta

Silueta

Renovácia starých fotografií

Poškodený originál

Renovácia starých fotografií

Retušovaný obraz

Reprodukcia obrazu.

Reprodukcie umeleckých diel.