FOTO HRODEGH CENNÍK
logo

nadpis

CENNÍK

ÚVOD
PORTRÉTY
BOOKY
REKLAMA
REPORTÁŽ
ARCHITEKTÚRA
ŠPECIÁLNE TECHNIKY
SVADBY
DIGITALIZÁCIA
CENNÍK
WEBDESIGN
OBJEDNÁVKY
NAŠI ZÁKAZNÍCI
VIZITKA
ĎALŠIE FOTO
Objednávky telefonicky, faxom, e-mailom neobmedzene,

Tel/fax:02/4524 7436
Mobil:  0905 42 02 32
E-mail:

Chcete mať svoju fotografiu, alebo reklamu na týchto stránkach? Príďte sa k nám odfotiť!


    		TEXT						    CENA/€	    
	      
	Fotografie na doklady:		 					
	 
	Foto na preukazy sada (op, pas a pod.) 1 záber+10ks foto 	 7.-
	Ďalší kus foto na doklady					 0.6
	
	Foto na maturitné oznámenia 		1 záber+30ks foto	 7.-
	Ďalší kus foto na oznámenia					 0.1
	 
	Foto na index (4x6cm, 5x6cm a pod.)	1 záber+4ks foto	 6.-
	Ďalší kus foto na index					 	 0.2

	Portrétna fotografia a fototesty pre modelky: 		

	1 záber								 7.-
	1 kus CD s napálenými zábermi					 5.-
	1 kus foto 13x18 cm (fototlač)					 1.5					  	
	
	alebo
	
	20-100 záberov 					         70.-
	1 kus CD s napálenými zábermi					 5.-
	1 kus foto 13x18 cm (fototlač)				 	 1.5
	1 kus foto 18x24 cm (fototlač)					 7.-
	
	Reportážna fotografia:

	50-200 záberov 					        170.-	
	1 kus CD s napálenými zábermi					 5.-
	1 kus foto 13x18 cm (fototlač)				 	 1.5
	1 kus foto 18x24 cm (fototlač)					 7.-

	Svadobná fotografia reportáž:

	30-200 záberov 					        100.-
	
	200-400	záberov (celá svadba - 
	t.j. ateliér, obrad, exteriér aj hostina)		    170.-
	
	1 kus CD s napálenými zábermi					 5.-
	1 kus foto 13x18 cm (fototlač)				 	1.5.-
	1 kus foto 18x24 cm (fototlač)					 7.-
	
	Svadobná fotografia atelierová:

	1 záber								 7.-
	1 kus CD s napálenými zábermi					 5.-
	1 kus foto 13x18 cm (fototlač)				 	 1.5
	1 kus foto 18x24 cm (fototlač)					 7.-
	
	alebo

	20-100 záberov 					        100.-
	1 kus CD s napálenými zábermi					 5.-
	1 kus foto 13x18 cm (fototlač)				 	 1.5
	1 kus foto 18x24 cm (fototlač)					 7.-
			 		
	Reklamná fotografia:	 

	1 záber						         70.-
	2.-5. záber					         50.-
	6. a ďalšie 					         30.-
	+ náklady na dopravu a zabezpečenie.
	
	1 kus CD s napálenými zábermi					 5.-
	1 kus foto 13x18 cm (fototlač)				 	 1.5
	1 kus foto 18x24 cm (fototlač)					 7.-
	
	Technická fotografia:
	
	1 záber 					        20.-
	+ náklady na dopravu a zabezpečenie.
	
	1 kus CD s napálenými zábermi					 5.-
	1 kus foto 13x18 cm (fototlač)				 	 1.5
	1 kus foto 18x24 cm (fototlač)					 7.-

	Reprodukčná fotografia:
	1.-3. záber							 20.-
	4. a ďalšie							 10.-

	1 kus CD s napálenými zábermi					 5.-
	1 kus foto 13x18 cm (fototlač)				 	 1.5
	1 kus foto 18x24 cm (fototlač)					 7.-

	Grafické úpravy a retuš:
	1 záber podľa náročnosti 				    5-10.-

      Ceny možno prispôsobiť Vašim možnostiam dohodou.
      Objednávky prác väčšieho rozsahu, svadby, booky osobne a len proti zálohe.
      Zálohou objednávateľ potvrdzuje záväznú objednávku. Jej zrušenie zo strany
      objednávateľa a vrátenie zálohy je možné najneskôr tri dni pred začatím objednanej práce.
      Pri nedodržaní týchto podmienok záloha nebude vrátená.