FOTO HRODEGH SVADBY
logo

nadpis

SVADBY

ÚVOD
PORTRÉTY
BOOKY
REKLAMA
REPORTÁŽ
ARCHITEKTÚRA
ŠPECIÁLNE TECHNIKY
SVADBY
DIGITALIZÁCIA
CENNÍK
WEBDESIGN
OBJEDNÁVKY
NAŠI ZÁKAZNÍCI
VIZITKA
ĎALŠIE FOTO

Ateliérová, reportážna a exteriérová fotografia svadieb. Rôzne individuálne výtvarné spracovanie obrazu.


Ceny možno prispôsobiť Vašim možnostiam dohodou.
Objednávky osobne a len proti zálohe*).


Tu môže byť Vaša svadobná fotografia Tu môže byť Vaša svadobná fotografia Tu môže byť Vaša svadobná fotografia Tu môže byť Vaša svadobná fotografia
Tu môže byť Vaša svadobná fotografia Tu môže byť Vaša svadobná fotografia Tu môže byť Vaša svadobná fotografia Tu môže byť Vaša svadobná fotografia
Tu môže byť Vaša svadobná fotografia   Tu môže byť Vaša svadobná fotografia    Tu môže byť Vaša svadobná fotografia    Tu môže byť Vaša svadobná fotografia  
Tu môže byť Vaša svadobná fotografia   Tu môže byť Vaša svadobná fotografia   Tu môže byť Vaša svadobná fotografia   Tu môže byť Vaša svadobná fotografia  

Tu môže byť Vaša svadobná fotografia Tu môže byť Vaša svadobná fotografia
Tu môže byť Vaša svadobná fotografia Tu môže byť Vaša svadobná fotografia Tu môže byť Vaša svadobná fotografia
Tu môže byť Vaša svadobná fotografia Tu môže byť Vaša svadobná fotografia Tu môže byť Vaša svadobná fotografia
Tu môže byť Vaša svadobná fotografia Tu môže byť Vaša svadobná fotografia Tu môže byť Vaša svadobná fotografia
Tu môže byť Vaša svadobná fotografia Tu môže byť Vaša svadobná fotografia Tu môže byť Vaša svadobná fotografia

*Zálohou objednávateľ potvrdzuje záväznú objednávku. Jej zrušenie zo strany objednávateľa a vrátenie zálohy je možné
najneskôr tri dni pred začatím objednanej práce. Pri nedodržaní týchto podmienok záloha nebude vrátená.