Mapa

Železničná 1 (konečná trolejbusov 201, 202 a autobusov 75, 78, 79 a 87) Dolné Hony 821 07 Bratislava
tel:02/4524 7436 mobil: 0905 420 232
Objednávky len telefonicky, faxom, alebo E-mailom.

VIZITKA